קוראים יקירם,  ב- 22/11/22 הספרייה תיסגר בשעה 17:00 בברכה צוות הספרייה